Các Hoạt Động Chính Tại VLTK Phong Hỏa Liên Thành

26/04/2020

Tên Hoạt Động (Link) Giờ Hoạt Động Phần Thưởng

Vận Tiêu

BANG

 TRÊN 20 THÀNH VIÊN BANG CHỦ ĐĂNG KÝ VỚI ADMIN


 

KHUNG GIỜ 19h - 20h TẠI HOA SƠN KỸ TRƯỜNG 

I. 100.000.000 EXP + 50XU + 100 vạn ( mỗi tiêu xa )

II. cướp tiêu nhận đc 100% của tiêu chính .

Vượt Ải

Cả ngày 

I.   Rương vượt ải + 150.000.000 EXP + 5 Xu + 1 tệ 

II.  Rương vượt ải mở nhận ngẫu nhiên: Phiên Vũ (hạn 7 ngày), Bôn Tiêu (hạn 7 ngày), Phi Vân (hạn 7 ngày), hoặc TTK, VLMT. Chắc chắn nhận được 10 vạn lượng vàng!

 

Thuyền Phong Lăng Độ Cả ngày

 

EXP: 50.000.000 EXP, + 1 Xu  + 1 Tệ +   khi giết 1 Thủy Tặc Đầu Lĩnh.

Nhiệm vụ : Mỗi ngày nhận 2 nhiệm vụ + hải long châu x2  ( khi hoàn thành nhiệm vụ giao bên bờ bắc sẽ nhận được phần thưởng ) bao gồm : 150m Exp + 2 tiền đồng + 2 tệ 

 

Tống Kim

Các giờ lẻ từ


09h00 đến 23h00

 
Mỗi ngày mỗi nhân vật được tặng Free 25 Lệnh Bài + 25 Phi Tốc + 50 Càn Khôn Tạo Hóa Đan - Đại
- Quy đổi tại quân nhu 1k điểm = 1xu
- Thống Lĩnh 1 mảnh hkmp ngẩu nhiên + 150m EXP + 10xu + 2 tệ
- Phó tướng 2 mảnh Hkmp ngẫu nhiêu + 200m exp + 20xu + 2 tệ 
- Đại tướng 3 mảnh Hkmp Nhiên + 300m exp + 30xu   + 3 tệ
* Tk 21h x2 trận thường  đạt số điểm 20k trở lên sẽ nhận được 1 túi Danh hiệu tống kim + 30xu 
 
Loạn chiến cửu châu cốc

08h00

15h00

00h00

Top I nhận 02 mảnh HKMP

Hoa Sơn Đại Chiến

10h00

22h00

Top I nhận 50xu + 500m EXP + thắng trận 22h đêm + thêm 1 túi danh hiệu hoa sơn

Boss Sát Thủ Cả Ngày
 
I.  50.000.000 EXP + 2 xu + 50 hộp quà sự kiện + xắt xuật rơi mảnh HKMP RANĐOM
Boss tiểu Hoàng Kim

10h00

14h00

I.  Hạ sát boss có xác suất nhận được TTK, VLMT, Bôn Tiêu , Chìa Khóa Như ý, Tiền Đồng, mảnh HKMP .

 

Boss Đại Hoàng Kim

8h sáng

11h trưa 

19h30 tối 

22h30 tối 

 

XEM TỌA ĐỘ

 

I.  Xác suất nhận được
  + 
Trang Bị HKMP random theo phái
  + Nhất Kỉ Càn Khôn Phù
  +  phúc duyên 

  +  1 tệ 

   + chắc chắn  10xu + 30 vạn

II. Ngoài ra có thể nhận: TTK, VLMT, 50tr EXP cho người "last hit"  Boss và 25.000.000 EXP cho người chơi lân cận

 

 

Quả HH cao

12h30

17h30

I.  Không giới hạn số quả ăn trong Ngày.
II. Khi ăn chắc chắn Được 10.000.0000 EXP hoặc ngẫu nhiên thêm 5m exp Hoặc 2 tiền đồng

Quả Hoàng Kim
12h00
 
19h00
 
Ngẫu nhiên xuất hiện Boss đại HK bảo vệ  quả

I.  Ăn quả HK nhận
- 500.000.000 EXP
-  100 vạn 

- 10 Tiền Đồng

Dã tẩu 

cả ngày 

 

I. Hoàn thành 20 nhiệm vụ liên tiếp / ngày  ( 100xu + 2 tệ  + 2 tỷ EXP )

II. Hoàn thành 40 nhiệm vụ liên tiếp / ngày  ( 100 xu +4 tệ +  4  tỷ EXP )

Chú ý : Mỗi ngày chỉ được nhận 40 nhiệm vụ qua ngày hôm sau sẽ reset .

Săn Boss Độc cô Thiên Phong

 động và  20h tại biện kinh nam cổng PK

(30p sau tự biến mất nếu chưa bị giết)

XEM TỌA ĐỘ

I.   150m đến 500m  EXP cho những người chơi lân cận khi Boss chết

II.  15 đỉnh  (rơi ra mặt đất)
III. 200 tiền đồng + 10
 đại Hồng Bao 
(rơi ra mặt đất)


IV. Túi Độc Cô Thần Kỳ: chứa 05 TIỀN ĐỒNG + 05 Đá Trùng Luyện  + xác suất  nhận Phiên Vũ 3 ngày + 01 Bao Lì Xì Cấp 1 (100 vạn).

 

Công Thành

18-19h: Báo Danh

20h00 - 21h00

chính thức

Lưu ý:  AD THÔNG BÁO QUÀ HẰNG TUẦN TRÊN KÊNH GAME ANH EM CHÚ Ý .

 

VLTK Phong Hỏa Liên Thành Kính Bút.