Sự Kiện Tháng 10 - Kỳ I

31/08/2020

Sự Kiện Tháng 10  

 

 

Sự kiện Chào mừng  Sự kiện Tháng 10 - 2020

Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra: Từ Ngày 13/10 - 23h00 ngày 20/10/2020

 

Đối tượng: Nhận vật có đẳng cấp từ 50 trở lên tại Sever Phong Hỏa Liên Thành 

 

Lưu ý: Trống đủ ô hành trang để tham gia sự kiện.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
NPC Điêu Thuyền
 • Vị trí: Tương Dương (192/201) và Ba Lăng Huyện  (202/199)
 • Chức năngGhép phần thưởng.
 • Lưu ý :

Hộp quà Sự kiện

  • Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi hạ quái tại các bản đồ 9x: Trường Bạch Sơn Bắc-Nam, Khỏa Lang Động, Mạc Cao Quật, Sa Mạc 1-2-3,...
  • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, ném ra.
  • Công dụng: Mở ngẫu nhiên ra Hoa Cúc Trắng Hoặc Hoa Cúc Tím
  • Hạn sử dụng

 

                                         Chử '' Phong "

  • Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi mở Hộp Quà sự kiện
  • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, ném ra.
  • Công dụng: Nguyên liệu ghép vật phẩm thưởng.
  • Hạn sử dụng
Chử '' Hỏa "  

                                        Chử ''Liên "

  • Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi mở Hộp Quà sự kiện
  • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, ném ra.
  • Công dụng: Nguyên liệu ghép vật phẩm thưởng.
  • Hạn sử dụng
Chử '' Thành "  

 

[Thành Phẩm] Tranh chử phong hỏa Liên thành ( Xu )

  ( HSD 3 NGÀY SAU KHI GHÉP)

  • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Điêu Thuyền
  • Tính chất: Xếp chồng 500/500. Được giao dịch, bày bán. Có thể thể ném ra. Giới hạn sử dụng 1000 Cái.
  • Công dụng: Sử dụng nhận được 25.000.000 EXP và ngẫu nhiên các trang bị sẽ liệt kê ở dưới
  • Hạn sử dụng

[Thành Phẩm] Nơi ta thuộc về   ( Tiền vạn )

  ( HSD 3 NGÀY SAU KHI GHÉP)

 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Điêu Thuyền
 • Tính chất: Xếp chồng 500/500. Được giao dịch, bày bán. Có thể thể ném ra. Giới hạn sử dụng 1000 Cái.
 • Công dụng: Sử dụng nhận được 25.000.000 EXP và ngẫu nhiên các trang bị sẽ liệt kê ở dưới
 • Hạn sử dụng

Thẻ reset even 

                               Tại ký trân cát 

 

Công thức Thành phẩm

x1 Phong + x1 hỏa + x1 Liên+ x1 thành + x3 Điểm Sự Kiện = 1 sản phẩm 

Điểm sự kiện là gì : Là Điểm được quy đổi từ Tiền Đồng gửi trong Tiền Trang PHLT hoặc Tiền Đồng ở Hành Trang

 

Tiền Đồng gửi trong Tiền Trong có tỉ lệ quy đổi cao hơn so với ở Hành Trang

 

Đối thoại với Tiền Trang và chọn dòng tương ứng để quy đổi

Bánh trung thu truyền thống  ( HSD 3 NGÀY SAU KHI GHÉP)

Phần thưởng khi sử dụng [Thành Phẩm] Tranh chử phong hỏa Liên thành ( Xu )

 

Phần thưởng Cố Định
5.000.000 điểm kinh nghiệm Ngẫu nhiên Nhận được vật phẩm bên dưới và phần thưởng đạt mốc
 
Mốc Phần thưởng
1000 

Tranh chử phong hỏa Liên thành

 

+ 1 mặc nạ  ( 15 ngày )

+ 50 an bang trấn hồn thạch

+ 1 ngủ hành ấn 2 (15 ngày)

+ 1 nhất kỷ càng khôn phù 

+ ruong han che max

 


Phần thưởng (ngẫu nhiên) khi sử dụng Mỗi [Thành Phẩm] 

Tranh chử phong hỏa Liên thành

Võ lâm mật tịch x1 ( HSD 7 NGÀY )
Tẩy tủy kinh x1 ( HSD 7 NGÀY )
01 Thẻ Hoàn Thành Dã Tẩu x1 ( HSD 7 NGÀY )
x3 Tiền Đồng 
Hồi thiên tái tạo lể bao (  7 ngày )
Mảnh Hoàng Kim  
2.500.000 EXP 
Nhất Kỹ càn khôn phù 
Đá trùng luyện 
An bang trấn hồn thạch
1.000.0000 EXP

 

Phần thưởng khi sử dụng [Thành Phẩm] Nơi ta thuộc về  ( Tiền vạn )

Nguyên liệu gồm :  x1 Phong + x1 hỏa + x1 Liên+ x1 thành + 10 vạn = 1 sản phẩm 

Phần thưởng Cố Định
3.000.000 điểm kinh nghiệm

Mốc 1000  nhận được : 1 bộ an Bang không khóa

- 1 ngựa  Bôn tiêu ( 15 ngày )

 
 
 

VLTK Phong Hỏa Liên Thành Kính Bút.