CẬP NHẬT HOA ĐĂNG PHLT - RẤT RIÊNG VÀ RẤT THÚ VỊ

08/12/2019

Chào Anh em, BQT xin thông tin đến anh em về việc sắp Open test hoạt động Hoa Đăng Riêng do chính BQT thiết kế.

Trong quá trình test, rất mong được sự phản hồi của Anh em về các lỗi có thể xảy ra các thông tin thông báo bên dưới đây. Mong anh em đóng góp nhiệt tình!

 

Thời gian - Địa Điểm dự kiến mở test: 18h30 phút Thứ 05 và chủ nhật hàng tuần: vào 18h30 ở các thành thị sẽ được thông báo cụ thể (đợt 1: Đại Lý và  đợt 2: Thành Đô - thời gian nghỉ giữa 2 đợt là 1 phút).

Nội Dung: Sẽ có 02 đợt hoa đăng trong 01 đêm. mỗi đợt chỉ diễn ra trong vòng 10 phút (sau 10 phút tự hủy) và gồm 30 Hoa Đăng. Mỗi Hoa Đăng bao gồm 03 câu hỏi khác nhau.

  • Ở câu 01 và câu 02: Trả lời đúng sẽ được thưởng 2.000.000 EXP và dẫn tới câu thứ 02. Sau thưởng 2.000.000 EXP và dừng hoa đăng này.
  • Ở câu 03: Trả lời sai sẽ thưởng an ủi 2.000.000 EXP và dừng hoa đăng này. Đúng sẽ được thưởng theo danh mục phần thưởng bên dưới và dừng hoa đăng này

Mỗi Nhân Vật sẽ được tham gia tối đa là 15 Hoa Đăng trong 1 ngày dù đúng hay sai với mỗi Hoa Đăng Đó

Phần Thưởng: Trả lời đúng cả 03 câu sẽ được phần thưởng

Danh Mục Phần Thưởng Ghi Chú
2.000.000 EXP  đã liệt kê ở trên
2.000.000 EXP  đã liệt kê ở trên
4.000.000 EXP (khi trả lời đúng câu  thứ 3) khi trả lời đúng câu  thứ 3
Tiền Đồng  ngẫu nhiên nhận được 1 đến 2 Tiền đồng
Mảnh HKMP ngẫu Nhiên  01 cái
Trang Bị Giới Hạn Thời Gian (HSD 3 ngày - không khóa) xác xuất 5/30 - cam kết. Tỉ lệ này sẽ bị giảm đi nếu sau 1 thời gian không cập nhật được thêm câu hỏi trong Ngân hàng câu hỏi.

 

Phạm vi câu hỏi: Ngân hàng câu hỏi chỉ tầm 180 câu, không quá nhiều. Thuộc kiến thức văn hóa lớp 1-12 gồm các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa, Sinh, Anh. Một số câu hỏi mẹo và câu hỏi kiến thức xã hội liên quan đến điện ảnh, thể thao, âm nhạc ...

 

VLTK Phong Hỏa Liên Thành Kính Bút.