H­ƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ CÁCH GHÉP - TRÙNG LUYỆN TRANG BỊ HKMP VÀ CÁC NGUYÊN LIỆU LIÊN QUAN

26/11/2019

Sau đây là một số thông tin về nguồn gốc các trang bị HKMP

 

Tên Đối Tượng Cách Thức Sở Hữu

 

Trang Bị HKMP thông thường

Được mở ra từ Bảo Rương HKMP + Chìa Khóa HKMP
Được Mở Ra từ rương HKMP Như Ý (ghép từ các mảnh HK như Ý hoặc mua ở KTC)
Thông Qua Hộp Quà Buôn Tẩu Giang Hồ
Săn Boss HKMP

Trang Bị HKMP

[Giới Hạn Thời Gian]

Từ Bảo Rương HKMP Giới Hạn Thời Gian bán ở Kì Trân Các
quà tặng từ các even
Tỉ lệ rất thấp khi mở Bảo Rương HKMP và săn boss Hàn Ngu Dốt

 

Tên Đối Tượng Cách Thức Sở Hữu

Bảo Rương HKMP

Ghép từ 50 mảnh HKM
Tham gia các hoạt động hàng ngày
quà tặng từ các even
Săn Boss HKMP ....

Chìa Khóa HKMP

Ghép từ 50 mảnh chìa Khóa HKMP (Nguyên Liệu Của Chìa KHóa)
Săn Boss HKMP
quà tặng từ các even
Mua ở Kì Trân Các

Mảnh HKMP

Săn Boss Đại HK, Boss Tiểu HK, Boss Sát Thủ, Vượt Ải, Quả HK, Quả HH Cao, Viêm Đế, Hoa Sơn Đại Chiến, Loạn Chiến Cửu Châu, Tống Kim, Tiêu Diệt Thủy Tặc, Vận Tiêu.... Các hoạt động này đều có thông tin ở http://phonghoalienthanh.net/tintuc-447.html

Mảnh Chìa Khóa HKMP (Nguyên Liệu Của Chìa Khóa)

Săn Boss Đại HK, Boss Tiểu HK, Boss Sát Thủ, Vượt Ải, Quả HK, Quả HH Cao, Viêm Đế, Hoa Sơn Đại Chiến, Loạn Chiến Cửu Châu, Tống Kim, Tiêu Diệt Thủy Tặc, Vận Tiêu.... Các hoạt động này đều có thông tin ở http://phonghoalienthanh.net/tintuc-447.html

mảnh HKMP Như Ý

Có từ việc phân tách trang bị HKMP với điều kiện trang bị đó: không khóa, không thời hạn, không bị hư hại.

 

Đối Tượng Chức năng/ Nguyên Liệu/ Nguồn Gốc

 

 

Trùng Luyện Trang Bị HKMP (Đồ Giới Hạn Thời Gian không thể trùng luyện)

 

Cần Ngọc Trùng Luyện và đến 1 trong 2 thợ rèn bên dưới 

NPC Thợ Rèn Thần Bí Ba Lăng

Truyền tống người muốn trùng luyện đến NPC Thợ Rèn Thần Bí Lâm An (Vương Thiết Tượng)

NPC Thợ Rèn Thần Bí Lâm An (Vương Thiết Tượng)

Tiến hành trung luyện, Cách thức thì xem NPC yêu cầu gì làm theo là đc

Đá Trùng Luyện 

Có từ việc mua ở KTC, Hái quả... và các hoạt động, tham khảo tại http://phonghoalienthanh.net/tintuc-447.html

 

VLTK Phong Hỏa Liên Thành Kính Bút.