Hướng Dẫn Mở Rộng Rương Chứa Đồ

12/11/2019

 

Mở Rộng Rương 2/3/4

 

Mở Rộng Rương Chứa Đồ 2

 • Để mở được rương này các bạn về Tân Thủ Thôn tìm gặp NPC Thẩm Cửu (Vị trí 188/198 Ba Lăng Huyện để mở
  • Để mở rương này sẽ cần 20 Tiền Đồng
 • Sau khi mở xong quay về gặp NPC Rương Chứa Đồ, ấn vào nút Mở rộng sẽ thấy phần rương được đánh số 1 sử dụng được, vậy là mở thành công Rương Chứa Đồ 2

Mở Rộng Rương Chứa Đồ 3

 • Để mở được rương này các bạn đến Dương Châu tìm gặp NPC Thần Bí Thương Nhân (Vị trí 207/192 Dương Châu Phủ để mở
 • Sau khi mở xong quay về gặp NPC Rương Chứa Đồ, ấn vào nút Mở rộng sẽ thấy phần rương được đánh số 2 sử dụng được, vậy là mở thành công Rương Chứa Đồ 3

Mở Rộng Rương Chứa Đồ 4

 • Để mở được rương này các bạn đến Tương Dương tìm gặp NPC Thần Bí Thương Nhân (Vị trí 194/199 Tương Dương Phủ để mở
  • Để mở rương này sẽ cần 3 Thần Bí Chi Thư và 1 Chìa khóa Thần Bí.
  • 2 vật phẩm này có từ mua ở Kì Trân Các với giá 40xu/1 vật phẩm
 • Sau khi mở xong quay về gặp NPC Rương Chứa Đồ, ấn vào nút Mở rộng sẽ thấy phần rương được đánh số 3 sử dụng được, vậy là mở thành công Rương Chứa Đồ 4

 

VLTK Phong Hỏa Liên Thành Kính Bút.