Quả Hoàng Kim Và Quả Huy Hoàng Cao

12/10/2019

Lưu Ý:

+ Không giới hạn số Quả Hoàng Kim và Quả Huy Hoàng Cao dùng trong 01 ngày

+ HSD: 01 tuần từ thời điểm hái thành công cho cả 02 loai quả

 

Hình Ảnh Tên Vật Phẩm Tọa Độ Và Bản Đồ
Không có mô tả ảnh.

QUẢ HOÀNG KIM

Rơi một Bản đồ duy nhất là Chiến Long Động

Tọa Độ: (198,192)

Thời gian hái: Click và đợi 01 phút

Không có mô tả ảnh.

QUẢ HH CAO

 

Rơi một Bản đồ duy nhất là Biện Kinh Nam

Tọa Độ: (199,212)

Thời gian hái: Click và đợi 10 giây click lại

 

Hình ảnh Hái Quả Minh Họa

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

VLTK Phong Hỏa Liên Thành Kính Bút.